• (17)
 • XX (12)
 • XIX (4)
 • XVIII (2)
 • XVII (14)
 • XVI (10)
 • XV (17)
 • (20)
 • (8)
 • (22)
 • (3)
 • (4)
 •  
   
  , ?


  /


  ( )


  12.09.2006 - 7- ̳
  POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY
  WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU
  VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
  Psucie pieniądza w Europie Środkowo- Wschodniej od antyku po czasy współczesne
  Białoruś - Litwa - Łotwa - Polska - Słowacja - Ukraina
  Białystok - Augustów 7-10 września 2006 r.

  7 WRZEŚNIA (CZWARTEK)
  Otwarcie Konferencji i obrady sesji I:
  Przewodniczący: mgr Jerzy Piniński
    
1. prof. Leszek Balcerowicz - "Psucie pieniądza" (referat wprowadzający)
  2. prof. Zbigniew Ejsmont - Cel inflacyjny polityki pieniężnej" ( )
  3. prof. Mariusz Mielczarek - Psuciepieniądza w starożytnej Grecji" ( )
  4. dr Piotr Niczyporuk, dr Aniela Tarlecka Nummulari jako strażnicy jakości monet w starożytnym Rzymie" (Nummulari )
  5. mgr Krzysztof Wiśniewski - Laktancjusz, niewygodny świadek taryfy cen maksymalnych Dioklecjana" (, )
  6. mgr Jacek Rakoczy - Psucie pieniądza w starożytnym Rzymie" ( )

  Obrady sesji II:
  Przewodniczący: prof. dr hab. Mariusz Mielczarek
  7. dr Tadeusz Szczurek - Podwyższenie stóp menniczych w krajach wschodnioniemieckich w drugiej poł. XIII i na początku XIV w. na przykładzie Lubeki i Marchii Brandenburskiej" ( XIII i XIV )
    
8. prof. Walentij Rjabcewicz, dr Oleg Iow - O fałszywych denarach Księstwa Nowogródzko-Siewerskiego końca XIV wieku" ( - XIV )
    
9. mgr Jerzy Piniński - Znaleziska fałszywych monet w Polsce późnośredniowiecznej" ( )
  10. mgr Dymitry Gulecki, mgr Aleksander Gromyko Psucie pieniądza obiegowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach namiestnictwa Skirgiełły Olgierdowiza" ( )
  11. mgr Wiesław Kopicki - Renovatio Monetae" ( )
  12. prof. Stanislavos Sajauskas Badania korelacji między psuciem a typologią monet wiarkajskiego skarbu" ( )

  8 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
  No comments Obrady Sesji III:
    : 
 ,   
 Przewodniczący: dr Kristina Duczmane
  13. mgr Andrij Kriżanowskij, mgr Siergiej Biełopolskij - Wspólne cechy dewaluacji monet państw Centralnej i Wschodniej Europy w XIVXV w." ( ݢ XIVXV )
  14. mgr Eduardas Remecas - Pogorszenie jakości monet Wielkiego Księstwa Litewskiego (koniec XIV-XV w.)" ( XIV-XV )
  15. dr Witold Garbaczewski - Psucie monet- psucie wizerunku?" ( - ?)
  16. mgr Maciej Widawski Stopa mennicza półtoraków koronnych w latach 1614-1623" ( 1614-1623 )
  17. prof. Krzysztof Filipów - Traktaty ekonomiczne Mikołaja Kopernika" ( ̳ )
  18. mgr Wiktor Kakareko - Psucie monet litewskich z herbem Jastrzębiec w 1566 r. i ich przebijanie w szerokie grosze i szóstaki w mennicy tykocińskiej" ( 1566 )
     
 II 19. prof. Tomasz Panfil Psucie monet w mennicy lubelskiej" ( )

  9 WRZEŚNIA (SOBOTA)
  Obrady sesji IV:
   Przewodniczący: prof. dr hab. Roman Szust
  20. dr Kristina Duczmane - Wyzwania wojny trzydziestoletniej (1618-1648) - pieniężny kryzys w Niemczech i jego wpływ na terytorium łotwy" ( (1618-1648) - )
  21. mgr Robert Pieńkowski - Metrologia monet Księstwa Legnicko-Brzeskiego (wybrane przykłady)" ( - )
  22. dr Irina Kołobowa - Produkcja fałszywych monet i asygnat na terenie Białorusi w XVIII-XIX wieku" ( XVIII-XIX )
  23. Prof. Roman Szust - Fałszowanie austriackich monet i banknotów na terenie Galicji (koniec XVIII - początek XX w.)" ( XVIII - XX )
    
    
 24. dr Anda Ozolina - Osobliwości obiegu monet zachodnioeuropejskich na terytorium łotwy po włączeniu do Imperium Rosyjskiego" ( )
    
 25. mgr Irina Masko -Wykorzystanie monet w wyrobach jubilerskich" ( )

  Obrady sesji V:
  Przewodniczący: prof. dr hab. Walentij Rjabcewicz
  26. mgr Inna Krajnewa Kafel z kolekcji rodziny Niemcewiczów" ( )
  27. prof. Aleksander Bajura - Pytania o fałszowanie sowieckich banknotów przez hitlerowskie Niemcy" ( )
  28. dr Zbigniew Szustek - Skryta inflacja w Czechosłowacji w 1945-1953 r." ( 1945-1953 )
  29. doc. dr Włodzimierz Szwec Pieniądz fałszywy na Ukrainie w latach 90. XX wieku" ( 1990- )
  30. mgr Waler Kalasiński - Fałszerstwa żetonów spółdzielni wojskowych i emisji prywatnych" ( )
  31. mgr Barbara Kuklik - Prawne aspekty fałszowania monet" ( )
  32. dr Zbigniew Szustek - Projekty banknotów radzieckich 1919-1958" ( 1919-1958 )

  ³  
  
 -  
 ,

  08.08.2016 " "
  08.08.2016
  08.05.2016
  08.05.2016 !
  06.05.2016 .
  07.01.2016
  21.08.2015
  25.07.2012
  04.08.2011 - ( CONROS.RU)
  02.02.2011
    ͨ
  ' '
   
   TUT.BY Rambler's Top100  | top 100