На главную
Авторизация
 


Вспомнить пароль
Регистрация
Статьи
 
 • Современность (17)
 • XX век (12)
 • XIX век (4)
 • XVIII век (2)
 • XVII век (14)
 • XVI век (10)
 • XV век и ранее (17)
 • Нумизматика (20)
 • Клады (8)
 • Разное (22)
 • Инвестирование (3)
 • Нумизматический юмор (4)
 • Каталоги
   
  Республика Беларусь
   Памятные и юбилейные монеты (167)
  Великое Княжество Литовское
   Александр Ягеллончик (1492-1506) (10)
  Опрос
   
  Что по Вашему мнению перспективнее, выгоднее и надежнее для инвестирования и сбережения денег?

  Рублевые депозиты в банках
  Валютные сбережения/Депозиты
  Коллекционные монеты популярных серий и мелких тиражей
  Инвестиционные монеты
  Другое (обязательно написать что)

  Курсы валют
  Динамика золота
  Статьи
  IZROJ-MAGDUCLIT 2007. Monety Białorusi (przed r. 1707) w jezyku Białoruskim.

  O księdze

  [BLR] [ENG] [POL] [RUS] [UKR]

  Historia pieniądza na Białorusi liczy wieki, w których Białorusini doznali klęsk wojen, epidemii i głodu.

  Jednak to te negatywne wydarzenia pozwalają nam patrzyć wstecz, widząc przeszłość w postaci materialnej, gdy bierzemy do naszych rąk monetę – mały kawałek metalu, który mówi tak wiele o tym, jak żyli kiedyś, niezależnie od imienia, Białorusini-Krywicze i Białorusini-Litwini i anonimowi mieszkańcy zniewolonego kraju.

  Monety – to stosunkowo tani i dostępny relikt przeszłości tamtych okrutnych czasów, które przetrwały w skarbach, pojedynczych znaleziskach, czy też w zbiorach. Pozwalają nam one rozszerzyć naszą historyczną pamięć i komunikować się z przeszłością.

  Monety były w obiegu na Białorusi już od starożytności, napływały z Zachodu i ze Wschodu do czasu, kiedy to Białorusini rozpoczęli emitowanie własnych – witebskich izrojów, datowanych na XII wiek. Wraz z centralizacją państwa białoruskiego – Wielkiego Księstwa Litewskiego – w końcu XIV wieku,  pojawiają się pierwsze monety z napisami w języku białoruskim. Jednocześnie powstaje nowy typ srebrnej grzywny – litewski rubel.

  Do końca lat 90-ch XIV w. numizmatykę Wielkiego Księstwa musimy rozważać jako sumę emisji poszczególnych księstw. Jest pewne, że oprócz wielkiego księcia Jagiełły w Wilnie, monety bili też Włodzimierz i Skirgiełło w Kijowie, Dymitr w Nowgorodzie-Sewerskim, Konstanty i Todor Podolskie i inne. Jest bardzo prawdopodobne, że z powodu niewystarczającego materiału archeologicznego, monety niektórych udzielnych księstw tego okresu nie są jeszcze poznane.

  Około r. 1392, wraz z osiągnięciem pełni władzy przez Witolda Wielkiego, rozpoczyna się masowe bicie pieniędzy litewskich. Troche później (w pierwszych latach 15 wieku) sie ustalił unikalny dla Europy średniowiecznej system pieniężny: 1 rubel = 100 praskich groszy = 1000 pieniędzy (tzw. pieniędzy litewskich). Wraz ze śmiercią Witolda mennice przerwały pracę.

  W końcu XV wieku dostosowano mennictwo Wielkiego Księstwa do wzorców zachodnich. Monety były podobne stylistycznie do zachodnioeuropejskich, miały łacińską legendę. Jednak, odmienny wielkolitewski system wagowo-monetarny był dalej używany, zawieszono go tylko za panowania Stefana Batorego, kiedy przeprowadzono pełną unifikację litewskiego systemu pieniężnego z polskim. Monety Wielkiego Księstwa były bite (z przerwami) do początku XVIII w. Ostatnią emisją był szóstak Augusta II, wybity w roku 1706.

  Dzieje obrotu pieniężnego na Białorusi są tematem książki, jaką Szanowny Czytelniku trzymasz w ręku. Przedstawiono tu wizerunki wszystkich podstawowych typów monet, bitych i będących w obiegu na terytorium Białorusi, wiele z nich przedstawiono po raz pierwszy właśnie tutaj. Podane są też ich orientacyjne ceny w USD, jakie osiągają na białoruskim rynku numizmatycznym. Największą wagę przywiązaliśmy do okresu pierwszych własnych monet na Białorusi (izrojów, rubli i monet drobnych).

  Cieszą się one niestety zbyt małym zainteresowaniem białoruskich numizmatyków. Jest to powodowane nie tylko ich wysoką ceną, ale także brakiem białoruskich publikacji, traktujących o wczesnych okresach numizmatyki Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlatego autorzy starali się przedstawić bardziej szczegółowe informacje na temat tego okresu,  posiłkując się danymi, zawartymi w publikacjach zagranicznych, a także wynikami badań własnych numizmatyka białoruskiego A. Hramyki. Część monet skatalogowano tu po raz pierwszy. Najnowsze informacje o wczesnych monetach WKL zostały zebrane przez A. Hramykę oraz D. Huleckiego.

  Autorzy zamieścili również informacje o wszystkich, także obcych,  monetach będących w obiegu na Białorusi. Monety Wielkiego Księstwa są ponumerowane wg rozdziałów, co ułatwia korzystanie z książki. Ceny podane są dla monet w III-im stanie zachowania. Mimo ciągłych wahań cen monet, autorzy starali się by podane wartości były jak najbliższe cenom rynkowym.

  Nową skalę określenia stanu zachowania monet opracowaliśmy na bazie nowoczesnych systemów zagranicznych, nakreślając też tendencje, panujące na rynku kolekcjonerskim. Przedstawiliśmy też podstawowe metody czyszczenia monet i wykrywania współczesnych fałszerstw.

  Dla stymulowania zainteresowania zbieraczy badaniami w dziedzinie numizmatyki i powiększenia poziomu wiedzy w tym temacie, autorzy wkrótce przeglądzieli mennicze technologie, stosowane dla monet starożytnych. Także zebrano i podano informacje o miejscach spotkań kolekcjonerów na Białorusi, a także w krajach ościennych.

    ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
  ОО 'БЕЛОРУССКОЕ НУМИЗМАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО'
   
  Каталог TUT.BY Rambler's Top100 Русская монета | top 100 Яндекс цитирования